Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Verdens Matvaredag!

«Økt matproduksjon i Buskerud – muligheter i kombinasjonsjordbruket?

Hei!                                                Se program nederst på siden!

Fredag 16.oktober 2015 er Verdens Matvaredag! Da samles vi på Jakt- og Fiskesenteret i Flå, kl. 9 – 15.30. Vi håper du vil bli med!

Tema for samlingen er:

«Økt matproduksjon i Buskerud – muligheter i kombinasjonsjordbruket.

Se vedlagte program!

Samlingen er gratis!         Påmeldingsskjema her:

Pga lunsjservering ønsker vi å få oversikt over hvor mange som kommer. Vennligst meld deg på den elektroniske påmeldingen.

 

Fylkesmannen i Buskerud - Økt matproduksjon i Buskerud - muligheter i kombinasjonsjordbruket
Fredag 16. oktober 2015 er Verdens Matvaredag! Da samles vi på Jakt- og Fiskesenteret i Flå, klokka 09:00 - 15:30. Vi håper du vil bli med!

Arrangører er Buskerud Bondelag, Buskerud Bonde og Småbrukarlag og  Fylkesmannen i Buskerud i samarbeid med Buskerud fylkeskommune og Innovasjon Norge Buskerud Vestfold.

Ta kontakt med undertegnede hvis du har spørsmål.

Vi ønsker deg velkommen til en spennende dag hvor fokus er muligheter for økt matproduksjon i kombinasjonsjordbruket!

 

Med hilsen 

Astrid Aass

Rådgiver fylkesmannens stab

Fylkesmannen i Buskerud
tlf.: 32 26 67 01, mob.: 977 32 840
www.fmbu.no

 

 

              

 

/share/mime/48/msword.png
(endelig-program-16-10-15.docx, 2MB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as