Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Verdes Matvaredag.

Verdens Matvaredag ble markert med et fellesarrangement med tema: "Økt matproduksjon i Buskerud.  Her kan du se foredrag av Ole Auen Wiger og Professor Dag Jørund Lønning.

VERDENS MATVAREDAG BLE MARKERT MED ET FELLESARRANGEMENT MED: BUSKERUD BONDE OG SMÅBRUKARLAG, BUSKERUD BONDELAG, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE, INNOVASJON NORGE/ BUSKERUD OG FYLKESMANNEN I BUSKERUD.
TEMA: "ØKT MATPRODUKSJON I BUSKERUD"!

Professor Dag Jørund Lønning fokuserte på å verdiskape eller bli verdiskapt! Fokuserte på å få mennesket tilbake i sentrum, bonden = "den boende". Den industrielle måten å tenke på tar utgangspunkt i død materie - landbruket jobber ikke med død materie.

Øystein Haugerud og Anita Panman fokuserte på FNs jordår og hva det betyr for oss - LEVENDE MATJORD.

Leder av Modum Bonde- og småbrukarlag Ole Auen Wiger fortalte om sin gårdsdrift og mangesyssleri, og om hvordan de hadde lykkes!     Det kan du se her.  

Leder i Buskerud bonde og småbrukarlag Torgny Moen var møteleder under deler av samlingen.

KONKLUSJONEN ETTER OPPSUMMERINGSMØTE I DAG FOR Å ØKE MATPRODUKSJONEN I FYLKET:

ØKT BRUK AV UTMARKSRESSURSER OG BEITEBRUKSPLANER FOR UTMARKA.

ØKE KVALITETEN PÅ LANDBRUKSUTDANNINGEN I FYLKET!

Her er en direktelink til Viker gårdsutsalg
Velkommen til vår gårdsbutikk i Vikersund - midt i Buskerud. Vi selger lokale gårdsprodukter fra Modum, Sigdal og Krødsherad, og ulike Fairtrade produkter.
 
Det ligger også en link dit under: "Støtt disse!-De støtter oss!


Dag Jørund Lønning`s foredrag kan du se her.


 

Dag Jørund lønning holder foredrag på Verdens matvaredag.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as