Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Kronikk/leserinnlegg.

Jordbrukets utfordringer

Av Per H.Berg,

Soknedalen Bonde og Småbrukerlag.

 

Jordbrukets utfordringer

Av Per H.Berg, Soknedalen Bonde og Småbrukerlag.

 

Å nå fram i forhandlinger med representanter for ei regjering som har en helt annen tilnærming enn Norsk Bonde og Småbrukarlag  til hvordan måla i landbrukspolitikken skal oppnås , og derved også bruken av virkemidler, er og blir i overkant krevende.

Vi har ei regjering med ønsker om omstilling på alle fronter og som tufter sine løsninger  mer på ideologi enn erfaring og kunnskap.

Om manglende kunnskaper suppleres med rapporter, ekspertutvalg, med mer, gjør Rattsø-kommisjonens påstand om at norsk landbruk påfører samfunnet et betydelig velferdstap det fristende å vise til Lars Roar Langslets(H) kronikk i Klassekampen 27.2, 2015, der han blant annet skriver om konsulentfirmaer og  forskning, illustrert med historien om hannkatten som fortsatte et støyende natteliv selv etter kastrering. Poenget: De som ikke kan , gir godt betalte råd til dem som kan for lite.

Statsministeren ville ikke dementere påstanden om velferdstap !

En annen viktig utfordring for NBS blir derfor å avsløre humbug og å drive voksenopplæring forut, under og etter forhandlingene.

Naturgitte forhold tilsier at mye av jordbruket drives i en slik skala at inntekter fra andre næringer på hel- eller deltid er nødvendig. I sammenheng med bøndenes krav om inntekter fra matproduksjon dukker deres totale inntekter opp som motargument. En framstilling av landbruksbefolkningens arbeidsinnsats utenfor jordbruket etterlyses.

Når det å bidra til produksjonen av mat i dagens verden, med ekstra innsats, hvor meningsfylt arbeid prioriteres framfor fritid, lånekapital risikeres, lav rente på egenkapital, m.m, blir framstilt som en belastning for samfunnet, er det grunn til å spørre om det overhodet er mulig å oppnå forståelse og vinne fram i forhandlinger.

Hva finnes av alternativer ? Kanskje organisasjonen på sine medlemmers vegne skulle utfordre statsministeren, be henne beklage denne påstanden før det blir snakk om å benytte seg av forhandlingsretten?

Vi har ei regjering som ønsker raskere vekst i storskala,- intensiv-,kapital-og ressurskrevende matproduksjon. Dette til tross for  en utvikling som skjer på bekostning  av landets eget produksjonsgrunnlag / nasjonens fundament.

Her er nok en utfordring. Det svekker vår selvforsyning, legitimiteten og troverdigheten i vår argumentasjon for matsikkerhet og importvern. Det eren utrolig utfordrende oppgave bare å få næringens egne utøvere til å ta dette inn over seg.

I sammenheng med soya-importen fra Brasil er det relevant å snakke om at det norske samfunn påfører noen et velferdstap. I Brasil er det millioner av fattige, undersysselsatte mennesker som kjemper for rett til å dyrke/produsere egen mat på jord i eget land. På vår klode er det 800 mill mennesker som sulter, vi kan ikke ukritisk bare hente maten der den er lettest og billigst å produsere.

            Velferd, hva er det ? Så mangt, men høyt påaktet er det å få dekket sitt daglige behov, helst med et smakfult, godt , variert, sikkert og sundt kosthold til en riktig og overkommelig pris.

Med utgangspunkt i økonomiske teorier og modeller kan nok fagfolk i denne disiplin med letthet konkludere med at Kari og Ola er for verdifulle/dyre ressurser til å bruke i matproduksjonen i et karrig land. Om ikke økonomene kommuniserer med dem som forsker i vårt søppelberg før de konkluderer, må andre gjøre det.

Søppelforskere forteller at vi nok kjøper det vi lyster av mat. Vi kaster en god dagsrasjon i uka fordi vi ikke rekker å spise den. Maten tåler en høyere pris, mer i samsvar med produksjonskostnadene, uten at det behøver å gå ut over velferden.

Politikere som preiker om å se de store sammenhengene burde våkne og legge teori og ideologi til side !


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as