Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Nå må du forsikre kjøretøy uten skilt

Endringen i bilansvarsloven har gått mange hus forbi, mener Gjensidige. Det er spesielt bønder og bedrifter innen bygg og anlegg som nå må forsikre uregistrerte kjøretøy.

1. januar 2021 ble det innført endringer i bilansvarsloven.

– Nå må alle typer uregistrerte kjøretøy som kan gå fortere enn ti kilometer i timen ha ansvarsforsikring. Næringsdrivende som eier slike kjøretøy må være oppmerksomme på at det ikke lenger er tilstrekkelig å ha en bedriftsansvarsforsikring.

Kjøretøyene må nå være dekket av en bilansvarsforsikring. Det gjelder biler, ATV-er og arbeidsmaskiner – også de som bare blir brukt på lukket område, sier Stein Plogvoll, fagsjef for motor i Gjensidige.

Bakgrunnen for endringene i bilansvarsloven er utviklingen i rettspraksisen ved EU-domstolen og en tilpasning til EUs motorvognforsikringsdirektiv (2009/103/EF) – artikkel 3. Det sier at erstatningsansvar som kan oppstå ved bruk av motorvogn, skal være forsikret.

– Endringen omfatter først og fremst bransjer som bygg og anlegg og landbruket. Men privatpersoner som eier for eksempel en uregistrert bil eller en ATV blir også berørt, påpeker Plogvoll.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Generalsekretær
Anders Nordstad
tlf 482 04 755
anders@smabrukarlaget.no

Styreleder
Kjersti Hoff
tlf 971 20 960
kjersti@smabrukarlaget.no

Assisterende generalsekretær
Vilde Haarsaker
tlf 476 68 984
vilde@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Melkekvoteordningen
(kvotetak-reduksjon.pdf, 101kB)

/share/mime/48/pdf.png Trefjøs
(trefjos.pdf, 262kB)

/share/mime/48/pdf.png Klima kan velte jordbruksoppgjøret
(klima.pdf, 119kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as