Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Om oss

Fylkessekretær:

Ketil Jørstad,  Niskinnvegen 47.  3538 Sollihøgda.
Tlf:  970 27 933   e-post: buskerud@smabrukarlaget.no


Fylkesstyret 2020-2021

 

Leder:    

                      Gunhild Lesteberg Kjøntvedt, Norevegen 1854, 3629 Nore

                       Tlf: 905 30 586, E-post: kjontvedt@outlook.com

  

Styremedlem:   Thomas Siegel, Kastveien 23, 3533 Tyristrand

                       Tlf: 924 97 462, E-post: thomas.siegel@fastlane.no

Styremedlem:  Ståle Versland, Sandakerveien 51, 3370 Vikersund

                       Tlf: 950 69 222, E-post: Stale.verland@gmail.com

Styremedlem:   Kjell Hafstad, Modumveien 361, 3410 Sylling

                       Tlf: 905 35 231, E-post:

Styremedlem:   Anton Mayrhofer, Øvre Lerskallen 33, 3340 Åmot

                       Tlf: 957 46 804, E-post antonmayrhofer@hotmail.com

Varamedlem:    Kirsti M. L. Lyngås, Rotuveien 9, 3409 Tranby

                       Tlf: 480 67 762, E-post: kirsti.ml.lyngaas@gmail.com

Varamedlem:    Embrik Rudningen, Tuppeskogvegen 215, 3550 Gol

                       Tlf: 975 75 925, E-post: embrik@rudningen.no

Varamedlem:   Tor-Morten Solumsmoen, Flagveien 110, 3355 Solumsmoen

                      Tlf: 928 31 639, E-post: tmks@online.no

 


 

 

 

   


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as