Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Om oss

Fylkessekretær:

Ketil Jørstad,  Niskinnvegen 47.  3538 Sollihøgda.
Tlf:  970 27 933   e-post: buskerud@smabrukarlaget.no


Fylkesstyret 2019-2020

 

Leder:              Maren Wiger, Vikerkleiva 149, 3370 Vikersund

                       Tlf: 976 70 207, E-post: maren_langsbakken@yahoo.no

Styremedlem:  Kjell Borge, Sjausetvegen 11, 3550 Gol

                       Tlf: 908 22 489, E-post: kjeborg2@online.no

Styremedlem:   Anni Løvlid, Håverdsrudveien 206, 3614 Kongsberg

                       Tlf: 906 17 996, E-post: annilovlid@gmail.com

Styremedlem:   Gunhild Lesteberg Kjøntvedt, Norevegen 1854, 3629 Nore

                       Tlf: 905 30 586, E-post: kjontvedt@outlook.com

Styremedlem:   Anton Mayrhofer, Øvre Lerskallen 33, 3340 Åmot

                       Tlf: 957 46 804, E-post antonmayrhofer@hotmail.com

Styremedlem:   Elin Bergerud, 3630 Rødberg

                       Tlf: 911 21 962, E-post: elin_nborge@hotmail.com

Varamedlem:    Kirsti M. L. Lyngås, Rotuveien 9, 3409 Tranby

                       Tlf: 480 67 762, E-post: kirsti.ml.lyngaas@gmail.com

Varamedlem:    Torbjørn Halveg, Rødsveien 61, 3370 Vikersund

                       Tlf: 900 54 471, E-post: thalve@online.no


 

 

 

   


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as