Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Om oss

Fylkessekretær:

Ketil Jørstad,  Niskinnvegen 47.  3538 Sollihøgda.
Tlf:  970 27 933   e-post: buskerud@smabrukarlaget.no


Fylkesstyret 2020-2021

 

Leder:              Thomas Siegel, Kastveien 23, 3533 Tyristrand

                       Tlf: 924 97 462, E-post: thomas.siegel@fastlane.no

Styremedlem:  Kjell Borge, Sjausetvegen 11, 3550 Gol

                       Tlf: 908 22 489, E-post: kjeborg2@online.no

Styremedlem:   Kjell Hafstad, Modumveien 361, 3410 Sylling

                       Tlf: 905 35 231, E-post:

Styremedlem:   Gunhild Lesteberg Kjøntvedt, Norevegen 1854, 3629 Nore

                       Tlf: 905 30 586, E-post: kjontvedt@outlook.com

Styremedlem:   Anton Mayrhofer, Øvre Lerskallen 33, 3340 Åmot

                       Tlf: 957 46 804, E-post antonmayrhofer@hotmail.com

Varamedlem:    Kirsti M. L. Lyngås, Rotuveien 9, 3409 Tranby

                       Tlf: 480 67 762, E-post: kirsti.ml.lyngaas@gmail.com

Varamedlem:    Anni Løvlid, Håvardsrudvegen 206, 3614 Kongsberg

                       Tlf: 906 17 996, E-post: annilovlid@gmail.com

Varamedlem:   Tor-Morten Solumsmoen, Flagveien 110, 3355 Solumsmoen

                      Tlf: 928 31 639, E-post: tmks@online.no

 


 

 

 

   


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as