Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Småviltjakt i Geitvassdalen

Leieavtale om småviltjakt i Geitvassdalen gnr. 100 bnr. 1 ca 60.000 da i Nore og Uvdal kommune utløper 31.12.2021, og det skal inngås ny kontrakt om leie.

Avtalen innebærer leie av småviljakt, rett til å bruke «Dagfiskehytta» for overnatting under jakten i perioden 20. august til 30. september og plikt til kjøp av villreinkort 10 % av tildelte fellingstillatelser – maks 10 stk til avtalt pris.


Det er beitedyr på beite i området gjennom beitesesongen. Det er derfor krav om «sauerene» hunder, og maks 8 jegere med hund i terrenget.

 

Ny leieavtale vil bli inngått for perioden 1.1.2022 til 31.12.2026

 

Styret i Buskerud landbruksselskap lyser nå ut denne jakta for kommende 5-årsperiode, og ber interesserte om å melde fra, inklusive hva man vil betale for denne jakta, innen 31. mars 2021.

 

 

 

Interesserte bes melde fra på e-post til:

Janne Fossum, sekretær BL

e-post: janne.fossum@statsforvalteren.no

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Kjell Borge, Styrets leder

Tlf. 908 22 489


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as