Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Våren er her.

Innspill til jordbruksforhandlingene 2015.

Buskerud Bonde og Småbrukerlag  har levert innspill til jordbruksforhandlingene 2015. Laget har blant annet listet opp inntektsutvikling , bruksstruktur og korn-og kraftforpolitikken som prioriterte områder.

Fylkeslaget ber NBS vurdere alle virkemidler for å bedre på forholdet mellom kraftforpris og verdien av grasarealene. Laget mener at billig kraftfor i ferd med å konkurrere ut grasarealene,og dette er en trussel både mot målet om økt matproduksjon på norske ressurser og et landbruk over hele landet. I denne sammenhengen ber BBS om at en avgift på importert soya blir vurdert.

Fordi korn er så viktig for sjølforsyningen vil BBS gi bedret lønnsomhet i kornproduksjonen høg prioritet.

Fylkeslaget peker videre på at de siste års utvikling mot stadig høgere avdrått på mjølkeku, delvis basert på importert kraftfor har mange uheldige konsekvenser , neppe kan sies å være bærekraftig og ber om at virkemiddelbruken i landbrukspolitikken vris mot mindre effektivitetspress.

            I innspillet sitt uttrykker BBS skepsis til større produksjonsregioner innen mjølkeproduksjonen , samt oppfordrer til at  jordkultur, økologisk bærekraftig  matproduksjon samt mulige sammenhenger mellom matkvalitet/matsikkerhet og produksjonsmåte får større fokus i de kommende jordbruksforhandlingene.

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as