Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Vervepremien til Eiker!

Eiker og omegn Bonde- og Småbrukarlag vant vervepremie

Eiker og omegn Bonde-og Småbrukarlag vant vervekampanjen 2013 - 2014 for lokallag.Det har blitt mange nye medlemmer siste året.

Eiker og omegn Bonde- og Småbrukarlag ble hyllet på Norsk Bonde- og Småbrukarlags landsmøte i Stjørdal. De vant vervekampanjen for 2013 -2014, og var det beste lokallaget i landet med 18 nye medlemmer siste året.

Premien var på 6000,- kroner , men laget har også vunnet en spurtpris på 2000,- kroner tidligere i år slik at det har blitt 8000,- kroner til sammen.

Det er gjort en stor innsats i lokallaget som altså har ført til en økning av både medlemstallet og kassabeholdningen.

Oppland Bonde- og Småbrukarlag var det fylkeslaget som hadde vervet flest medlemmer siste året med 55 nye medlemmer. I år måtte Buskerud Bonde- og Småbrukarlag nøye seg med en andreplass med 45 nye medlemmer. På tredjeplass kom Troms Bonde- og Småbrukarlag med 28 nye medlemmer.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as