Finnmark Bonde- og Småbrukarlag

Årsmeldinger

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2018
(arsmelding-fbs-2018.pdf, 563kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2017
(arsmelding-fbs-2017.pdf, 533kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2016
(arsmelding-2016.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2015
(arsmelding-fbs-2015.pdf, 1MB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as