Finnmark Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøte

Finnmark Bonde- og Småbrukarlag har årsmøte onsdag 8. februar 2017

Møtet holdes på Nibio Svanhovd kl. 1200-1330.

Saksliste:
Sak 1. Konstituering.
Sak 2. Årsmelding og regnskap for 2016
Sak 3. Innkomne saker.
Sak 4. Arbeidsplan og budsjett for 2017.
Sak 5. Valg.

Sør-Varanger Bonde- og Småbrukarlag avvikler sitt årsmøte på samme sted kl 1030-1200.

Når årsmøtene er ferdig, inviteres alle interesserte til lunsj og påfølgende årsmøtekonferanse.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as