Finnmark Bonde- og Småbrukarlag

Facebook

Du finner Bonde- og Småbrukarlaget flere steder på Facebook.  Her er lenker til noen av dem:

Finnmark Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Ungdomsutvalget i NBS


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as