Finnmark Bonde- og Småbrukarlag

Hva spiser du på Matvaredagen?

16. oktober er Verdens matvaredag. Noen av oss markerer den, men de fleste lar den nok passere i stillhet. Uansett er det mye viktigere hva vi velger å legge på tallerkenen hver dag resten av året. Hvor kommer maten vår fra, og hvordan er den produsert?

De fleste av oss har lagt merke til at været og klimaet forandrer seg. Det har vært vanskelig å dyrke gress til husdyrene våre denne unormalt kalde og våte sommeren, men sør i landet har de hatt enda større utfordringer. For ikke å snakke om flom, tørke og uvær i andre deler av verden! Samtidig som vi blir stadig flere mennesker på jorda, blir det vanskeligere å produsere mat. Da er det om å gjøre at vi tar vare på de mulighetene vi har her vi bor.

For vår egen matsikkerhet, og i solidaritet med verdens befolkning, må vi produsere mest mulig av vår egen mat.

Det betyr at vi må

 • Ta i bruk alle tilgjengelige ressurser, også jord og beiteområder som er gått ut av bruk

 • Produsere mer av kjøttet vi spiser på norske ressurser i stedet for på importert kraftfôr

 • Ta vare på og stimulere til et norsk småskalalandbruk, der det produseres mat over hele landet

 • Stoppe nedbyggingen av verdifull matjord

For hver enkelt av oss betyr det også at vi må velge norsk mat i størst mulig grad. Ikke sånn å forstå at vi skal slutte å spise appelsiner og avocado, men den maten som faktisk kan produseres i Norge og i Finnmark er det ikke nødvendig å erstatte med importmat. Slik import bidrar ikke bare til å redusere bidraget vårt til verdens matfat - transporten utgjør også en ekstra miljøbelastning.

Dagens oppfordring er derfor todelt.

Til den nye Finnmarksbenken på Stortinget:
Styrk landbruket i fylket vårt, slik at vi kan produsere mat på en etisk forsvarlig måte, både i forhold til natur, dyr og mennesker.

Til oss alle sammen:
Gjør bevisste matvalg, handle lokalt og kast minst mulig.

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as