Finnmark Bonde- og Småbrukarlag

Inspirasjonsbonde Ola Johansen

Økologisk inspirasjon i Pasvik

Ola Johansen er valgt ut som inspirasjonsbonde i prosjektet Landbrukets ØKOLØFT

Ola Johansen, økologisk bonde fra Pasvik og leder i Finnmark Bonde- og Småbrukarlag, er valgt ut som en av 30 inspirasjonsbønder i Norge.  Han er sentral i det storstilte samarbeidsprosjektet Landbrukets ØKOLØFT der målet er å rekruttere flere økologiske matprodusenter og å sørge for at mest mulig av den økologiske maten vi spiser er produsert i Norge.  Inspirasjonsbøndene er viktige fordi de er gode eksempler på hvordan man kan satse på økologisk matproduksjon, og de er villige til å dele sin praktiske erfaring med andre, sier Aina Bartmann, leder for Landbrukets ØKOLØFT.

Det har lenge vært en ubalanse mellom etterspørsel og produksjon av økologiske varer.  Dette gjelder særlig for grønnsaker, fukt og bær.  Selv om det norske forbruket av økologisk mat fortsatt er lavere enn i våre naboland, har vi de siste årene hatt en sterk økning også i Norge. Samtidig er det nedgang i antall økologisk drevne gårdsbruk og dyrket areal. Heldigvis ser det nå ut til at nedgangen har bremset opp.  Nå er oppgaven å skape vekst, sier Bartmann.

Ola forteller gjerne mer om hvorfor og hvordan han driver økologisk landbruk, og om hvorfor han ble med i Landbrukets ØKOLØFT.  Han kan treffes på telefon 95244426 og på
e-post nordheim.gard@gmail.com.


Landbrukets ØKOLØFT er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Oikos – Økologisk Norge, Økologiske Foregangsfylker, Debio/DebioInfo og  Norsk Landbruksrådgiving.

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as