Finnmark Bonde- og Småbrukarlag

Styret

       
Verv Navn/adresse Telefon  E-post
       
Leder Jon Nikolaisen 93 07 38 77 Send e-post
  Dalheim, Hestnes    
  9716 Børselv    
       
Nestleder Randi K. Karlstrøm 45 40 52 57 Send e-post
  Tappeluftvn 47    
  9545 Langfjordbotn    
       
Styremedlem Roy Mikkola 41 54 43 50 Send e-post
  Neiden    
  9930 Neiden    
       
 1. vara Randi Johansen  48 04 39 64 Send e-post
  Simanesvn 10    
  9518 Alta    
       
 2. vara Margit Mathisen 48 04 66 16 Send e-post
  Østerbotn    
  9700 Lakselv    

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as