Finnmark Bonde- og Småbrukarlag

Foto: Ola Johansen

Velkommen til årsmøte!

Finnmark Bonde- og Småbrukarlag avholder årsmøte 22.-23. februar i Lakselv.  Møtet er åpent for både tillitsvalgte, vanlige medlemmer og andre interesserte.

Årsmøtet holdes på Lakselv Hotell, og vi håper på god deltakelse fra både medlemmer og andre med interesse for Finnmarkslandbruket.
Stemmerett er likevel forbeholdt utsendinger fra lokallagene.

Pris for de ulike møtedelene står på påmeldingsskjemaet nedenfor, og alle møtedeltakere gjør opp direkte med hotellet.

Påmelding gjøres pr e-post innen 1. februar.
Oppgi kontaktinformasjon og hva du skal være med på. 

Spørsmål kan rettes til fylkessekretær Margrethe Figved på e-postadressa ovenfor, eller på telefon 93244599.

Foreløpig program:

Fredag 22. februar
12.00 Lunsj
13.00 Konstituering
           Erfaringer fra økologisk drift i Finnmark
           v/ Ola Johansen, Økoløftet
14.00 Fortsatt kjøtt og melk i distriktene - hvordan styrke kanaliseringspolitikken?
           v/ Ståle Støen, NBS
15.00 Pause
15.30 Korn i nord - dyrking og foredling
           v/ NIBIO
16.30 Rovvilt, og statens forpliktelser overfor etniske minoriteter
           v/ Ståle Støen, NBS
18.00 Forslag til uttalelser
19.00 Møteslutt
20.00 Middag

Lørdag 23. februar
09.00 Forsikringsquiz
           Årsmøtesaker
13.00 Lunsj
14.00 Vel hjem!

 

/share/mime/48/pdf.png Program, priser og påmelding
(invitasjon-arsmote-fbs-2019.pdf, 58kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as