Finnmark Bonde- og Småbrukarlag

Svanhovd botaniske hage Foto: NIBIO

Velkommen til temakonferanse!

Nydyrking, myrdyrking, klimagassutslipp, klimaendringer og økologi står på programmet onsdag 8. februar

Konferansen arrangeres i samarbeid mellom NIBIO, Sør-Varanger BS, Finnmark BS, og alle interesserte ønskes velkommen til NIBIO Svanhovd denne dagen! Påmelding er ikke nødvendig.

Program for dagen:
1330 Lunsj
1400 Velkommen
1400 Klimaendringer, avling, overvintring og klimagasser? v/Hanna Silvennoinen, forsker NIBIO
1430 Hvordan påvirker myrdyrking og økologisk dyrking klimagassutslipp? Betydning av dyrkingsmetoder og næringstilgang. v/ Arne Grønlund, seniorforsker NIBIO
1500 Pause
1515 Kan vi dyrke proteinvekster i Finnmark? Erfaringer med dyrking av rybs og dodre. v/ Erling Fjelldal NIBIO Svanhovd
1545 Erfaringer med økologisk engdyrking i Pasvikdalen? v/ Ola Johansen, bonde
1600 Pause
1615 Hvordan jobber NBS med nydyrking, myrdyrking, økologi/ klimatiltak? Ny landbruksmelding, jordbruksforhandlinger i 2016/2017. v/ Olaf Godli, generalsekretær Norsk Bonde- og Småbrukarlag
1645 Diskusjon, innspill
1700 Middag
1800 Vel hjem!


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as