Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Årsmeldinger Hedmark Bonde og Småbrukarlag.

Her er Årsmeldinger for de siste år.

2020

2019

2016


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as