Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

LOKALLAG I HEDMARK

Lokallag i Hedmark Leder / kontakt Adresse Telefon e-post
Odal BS Kari K. Brustad

Sigyns veg 14
2214 Kongsvinger


90534238

kkbrustad@gmail.com
Eidskog BS

     
 
Kongsvinger BS

   
 
Trysil BS
Knut Nordgård
Graff
2430 Jordet
62457184
91546386

kjanord@online.no
Grue BS Merete Furuberg

Furubergsvegen 457     2256 Grue Finnskog

90163092 finnskogen.nakuhel@gmail.com
 Åsnes BS Tore Jakobsen
Vålåsvegen 58
2280 Gjesåsen
         97169288
audogtore.jakobsen@gmail.com
Våler BS Hans Erik Vermunsberget Svenskevegen 165
2436 Våler i Solør
62423936
97067726
hans.erik.vermundsberget@byggma.no
 
Ottestad BS
         
Kari R. Dale
Stangevegen 921
2335 Stange

95978218

karirdale@gmail.com
Furnes BS Arne Gunnar Gjørslie

Finstad. Yksetv. 310
2388 Brumunddal

62358737
97071534
arne.gjorslie@outlook.com
Vang BS Leif Huse
Østeråsv. 101
Vang i H.
90536571 le-huse@online.no

Vallset / Romedal BS
Jens Erik Furulund Festningsv. 113 
2330 Vallset
62579949
99630458
jenserik.furulund@gmail.com
 
Vallset Kv.gruppe
Tove Furulund 2330 Vallset   jenserik.furulund@gmail.com
 
Løten BS
Toril Mellum
Chausseen 963
2340 Løten
95749164 torilmellum@msn.com
Nordre Ringsaker BS Kari Hanne Pavenstädt Nordmessenvegen 423  2610 Mesnali 90582177

kpavenst@bbnett.no
Veldre BS Tor Egil Westerbakk
Ellefsætervegen 881
2386 Brumunddal

62365453
92495426
torwesterbakk@hotmail.com
Elverum BS Anders Østlund
Grøttingsjordetv. 17
2410 Hernes
62426307
95065297
ander-o@online.no

Stor-Elvdal BS
 
Ellen Marie Tangen

Solliavegen 862         2477 Sollia

95088465 ellmar@online.no
Engerdal        
Rendalen        
Alvdal        
Tolga og Tynset BS
 
Grim Jardar Aasgård 2540 Tolga  91329856 grim.jardar@gmail.com
Os BS Tore Grue 2550 Os i Østerdalen 62498919
97776890
toregrue70@gmail.com
Folldal BS Ingar Elgevasslien
Søre Elgevasslien
Elgevasslien 185
2580  Folldal
97472777 folldal.bs@gmail.com
Åmot BS Sigurd Vestad

Østre Ålbuv. 37          2450 Rena

95177011 sigurd_vestad@hotmail.com

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as