Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Styret

Styremedlemmer i HBS er:

Per Lindholt, fylkesleder, Vang

Kjersti Røhnebæk, organisatorisk nestleder, Åsmarka
Ellen Marie Tangen,  Storelvdal
Arne Erik Våge, Vang 
Jens Erik Furulund, Vallset og Romedal
Fast møtende 1. vara, Ståle Støen, Folldal
Kvinneutvalget møter i styret med 1 medlem (Hilde Mellum).

Kvinneutvalget:
Hilde Mellum, Løten
Toril Mellum, Løten
Kari Hanne Pavenstädt, Nordre Ringsaker


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as