Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Budsjettforhandlingene. Nei SV vi vil ikke ha en bjørnetjeneste.

Det er gledelig at SV går inn for å fjerne bunnfradraget i produksjonstilskuddet. Det sier vi ja takk til. Det som er mindre hyggelig er at de vil ta pengene fra investeringsstøtte som mindre mjølkebruk trenger for å kunne legge om til løsdriftfjøs og bruke de middlene til å fjerne bunnfradraget.

Det er staten som har pålagt denne investeringen, og da må de bli med å betale noe av moroa. De mindre mjølkebruka kan ikke forsvare økonomisk en slik ombygging uten samtidig å utvide produksjonen. Det har de hverken kvote eller areal til. Resultatet vil da bli at de må legge ned slik at de større bruka kan leie eller kjøpe kvota og strukturendringsskruen dras til enda en omdreining. Jeg trodde ikke færre og større bruk var SVs politikk. De sier jo noe annet. Bunnfradraget er en del av jordbrukoppgjøret, mens tilskudd til ombygging av fjøs går utenom oppgjøret, og er således friske penger brukt på en fornuftig måte. Det vil hjelpe til slik at også mindre mjølkebruk kan overleve uten å utvide eller legge ned.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as