Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Den nye KM ministeren heter Rotevatn og vil nok rote det til han også

Han uttaler så fromt at Norsk rovviltpolitikk er en suksess. Det er den kanskje for noen, men for de som bor og har sitt innkomme i distrikter der det er rovdyr er saken en ganske annen. Hver gang det kommer en ny minister her går vi fra vondt til verre.

Bytte av minister har vi sett før, når en minister har sittet så lenge at presset om sannheten om Norsk ulv nærmer seg er det best å bytte til en som kan virke helt uforstående til virkeligheten på en troverdig måte. Norsk rovdyrpolitikk generelt, og ulvepolitikk i særdeleshet føres på en slik måte at den sørger for høgest mulig konfliktnivå. De som er tjent med høgt konfliktnivå er organisasjoner som bruker konflikter til verving av medlemmer. Hvis stortingets vedtak hadde blitt fulgt opp, hadde nivået vært for lavt for disse. Derfor blir det stadig rettssaker hvor det hevdes at nesten alt uttak av ulv er ulovlig. For at uttak av ulv skal være i strid med naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen må det i alle fall handle om ville dyr. Siden det drives bevist avl de Norske «ulvene» kan de ikke regnes som ville.


Velg ditt fylkeslag

LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. FOR PÅMELDING TRYKK HER!

Det blir siste generalprøve 26.10. kl. 19.00–20.00. Meld deg på og få en e-post med link til å koble deg opp.

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2020.pdf, 580kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as