Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Er det ingen grenser for hva Elvestuen kan finne på

Er det ingen grenser for hva Elvestuen kan finne på for at den lisensfellingen av ulv han har gått med på ikke skal kunne gjennomføres?

Først flyttes tidspunktet for fellingen. Så godtar han kvotene som allerede er for lave grunnet et telleprinsipp som ikke tar høgde for tilvekst. Så «finner» man genetisk viktig dyr som først flys sydover for å komme utenom lisensjakta, men blir likevel argumentet for å stanse jakta i flere områder da den ikke slo seg til ro der den ble sluppet ut. Områdene det kan jaktes i begrenses altså for at de skal kunne forvisse seg om at ikke genetisk «viktige» ulver felles. Andre områder blir tatt ut for å unngå at spesifikke dyr tas ut i tilfellet de skulle være på vandring. Hvordan vil det være mindre sannsynlig at genetisk «viktige» dyr ikke blir felt ved å utsette jakta til over jul? Jo, jakttida blir jo kortere. Blir det neste at dyra skal gentestes før de felles? Det er da enklere å teste etter at de er skutt. Hvor viktige disse genene er vites jo ikke enda, men tidligere viktige ulver har vist sannsynlig nært slektskap til schæferhund. Det kan det vel ikke være så viktig å få inn selv om det vil øke heterozygotien til sine avkom. Er det i det hele tatt mulig å ha noen som helst tillit til en forvaltning som hele tiden endrer forutsetningene slik at de skal slippe å følge opp stortingets vedtak? Jeg melder pass på den. Regjeringen skal følge opp stortingets vedtak, og en minister har ansvaret for at det gjennomføres i sitt avgrensede område. Oppgaven er ikke å gjøre det motsatte selv om man ikke er enig i stortingsvedtak.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as