Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Fylkesårsmøte på nett den 2. april kl. 19. Se epost.

Lokallaga i Hedmark

Den planlagte årsmøtehelga for Hedmark Bonde- og Småbrukarlag den 14. og 15. mars ble utsatt.

Styret i HBS har vedtatt å kalle inn til årsmøte på nett den 2. april kl. 19.

Lokallaga kan møte med 1 utsending pr. 25 påbegynte betalende medlem. Møtet blir gjennomført i programmet Teams fra Microsoft.

Epostkontakter i lokallaga skal nå ha fått:

 • Oppskrift om hvordan du kan delta.
 • Nye kopier av saksdokumenter til møtet.

Vel møtt! 

 


 

Det arbeides nå for å finne et godt verktøy som alle kan bruke. Det skal være så enkelt at alle med PC/ nettbrett med mikrofon, tastatur og høyttaler skal kunne delta. Innkallinger sendt til møtet 15. mars gjelder med noen unntak. Tidspunktet vi bli lagt til kveld en dag i uke 14, før påske. Programmet vil bli litt forkortet, og vi må nok avvike litt fra avstemningsregler. Det vil også bli vurdert om det er mulig å lage uttalelser. Vi finner det likevel formålstjenelig å få avviklet årsmøtet nå i stedet for å utsette til høsten. Det er ingen som kan si om det går til høsten heller. Innkallinger vil bli sendt i uke 13 til alle medlemmer, også de som ikke hadde meldt seg. Alle kan delta, og vi vil ha flest mulig. Vi regner med at møtet vil ta en til to timer, og det kan vel alle sette av siden det ikke blir reisetid.

Sett av tid, vel møtt.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as