Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Har DN, MD og flere regjeringer ført oss bak lyset?

Eller, har andre ført alle bak lyset?

Når man bestemte at ulv skulle fredes, var det kun en gammel han igjen av den skandinaviske populasjonen. Etter fredningen dukket det etter hvert likevel opp ulver som etter sigende var etterkommere av den originale populasjonen. Etter hvert ga de opp dette, da det var for fantastisk. Ulvene ble da definert som innvandret fra Finland, med aner fra russland. Utsetting av utdødde arter krever grundig konsekvsanalyser, det står også i Bernkonvensjonen. Naturlig innvandring er derimot mindre problematisk. Vi fikk stadig høre om genetisk viktige ulver som kom vandrende fra Finland. Disse kunne man ikke skyte. 
Men, hva var sannheten, og hvem satt på den?

Mange hevdet at disse ulvene var hybrider iblandet hund. Se eksempel 

 Dette ble blankt avvist etter at DNA ble sammenlignet med svenske ulver. Hvis også de svenske referanse DNA er hybrider slik Granqvist hevder, vil jo testene vise at de er av samme slekt, men ikke at de er ekte. I 2016 forlangte stortinget at det skulle verifiseres hvor disse ulvene stammet fra. Det ble da satt noen utlendinger til å se over eksisterende rapporter, og de konkluderte selvsagt med samme resultat. Rapportene var basert på at svensk referanse var ekte. Når dette ble kjent, ble det forlangt skikkelig arbeid som ikke var basert på tidligere data, men med ny vinkling som lot seg etterprøve. I 2019 har enda intet skjedd. Tro hvor mange det er som vet sannheten og derfor ikke setter igang dette.

Utsetting av ulv er forbudt. Utsetting av hybridisert ulv er faunakriminalitet.

De fysiske forskjellene er ganske tydelige, disse “ulvene” er mer kvadratiske enn som er mer langstrakt (Granqvist). Nå vet vi imidlertid bedre. Det er sendt privat Telemark Bonde og Småbrukarlag) DNA-prøver til et kjent tysk institutt som kan genforskning, ForGen. ForGen utfører tester i kriminalsaker og tester på rasehunder for å dokumentere rett opphav. Prøver analysert av 10 Norske ulver og 9 Finske. Analysen ble gjennomført ved sekvensering av flere gengrupper og sammenlignet med sekvenser i internasjonale databaser der man kan finne likheter som med stor sikkerhet kan fastslå hvor ulvene egentlig kommer fra. Alle de Norske prøvene hadde sekvenser fra ulv, men opprinnelsessted bød på overraskelser. Ulve-genene passet med ulv fra Litauen, Franske parkulver, Polen og Spania. Det som var verre, var sekvenser som passet med canis lupus familiaris (hund). Nærmere bestemt Molosser (våkterhund) og schæferhund. En av disse ble felt på feil tidspunkt, og skytter ble dømt til ubetinget fengsel. Dette er justismord. Det er ikke bare NAV som får folk uskyldig dømt.

De finske “ulvene” som alltid defineres som “genetisk viktigere” er faktisk like ille eller værre. De har noe forskjellig DNA, Polsk og bulgarsk ulv, men Innholdet av hundegener er gjennomgående høgere, og det er påvist stor likhet med kjente hybridlinjer. Det er vanskelig å se at dyr med med mer hundegener skal kunne være så viktige selv om de er forskjellige. To av prøvene viste mitokondrier fra hund. Det betyr at ei hundetispe er opphavet selv om det kan være noen generasjoner siden.

Det er litt vanskelig å forestille seg at ingen i DN, MD eller politikere ikke har visst noe om dette. I så fall har de som har utført dette vært veldig flinke og lurt alle. Jeg burde skrevet at dette er skuffende og at tilliten til systemet er svekket. Da måtte jeg i tilfellet ha hatt tillit før, noe jeg ikke hadde. Har hørt alt for mange historier om utsluppet “ulv”. Det er bestilt ekte russiske ulver til Finland, nå ser vi at de ble lurt med oppdrettsulver.

Dette er kun en trist sak, ulvene er ikke ekte, kommer ikke fra det stedet som vi kunne forvente om det var naturlig innvandring, og har påført Norsk fauna og befolkning stor skade.

Så gjenstår bare spørsmålet, når skal disse hybridene ut av naturen de ikke hører hjemme i. Når skal de skyldige straffes, og når skal de uskyldig dømte få oppreising?

Hva skjer med hybridene. Vil det bli aksept for at hybrider med under 50% ulv regnes som ulv? Hva må prosenten eventuelt være for at det skal regnes som ulv?Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as