Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

HBS svar på rovdatas angrep på NBS

I en kronikk i Nationen den 15/1 gikk hele rovdata til angrep på NBS sitt DNA-prosjekt i tillegg til latterliggjøring ForGen som gjennomfører analysene for oss (ulveDNA-prosjekt).

På tross av at ForGen brukes rettsmedisinsk og til verifisering av herkomst til hunder og andre dyr hevder altså rovdata at de tar helt feil når de analyserer ulv selv om de bruker anerkjente referanser. ForGen er et privat foretak som ikke har noen bindinger til for eller mot ulv. Rovdata derimot lever av ulv og andre rovdyr. De verifiserer sine egne metoder og tester.

I denne kronikken legger rovdata fram en klyngeanalyse av DNA-tester som skal vise avstanden genetisk mellom skandinaviske ulver og individer fra finsk/russisk opphav. Jeg har forsøkt å trekke flere konklusjoner enn akkurat avstanden til Elgå-ulvens verdi ut av denne. Les hele her.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as