Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Hvorfor stikkes det stadig kjepper i hjul for lovlig vedtatt uttak av overtallig ulv.

Er det noen i systemet som mener at stortingets vedtak i ulveforliket er feil, og selv vil gjøre noe med dette? En minister som underkjenner rovviltnamndas vedtak, enda de ikke en gang har tatt med antatt tilvekst siste år. Prøver også han å overprøve Stortinget?

Sist lørdag ble lisensjakta stoppet fordi noen mente en genetisk viktig ulv var på vei inn i området. Ja vel, hva så? Står det i naturmangfoldloven eller i Bernkonvensjonen at det skal kunne drives avl på ulv? Hvis lisensjakta skal styres av genetikken til dyra det jaktes på, eller dyr som måtte være på vandring inn i et jaktområdet, da er dette å drive avl. Hvis det drives avl, kan ikke dette lenger defineres som ville dyr. Hvis det ikke er ville dyr, gjelder hverken Naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen. En annen sak: Hvordan vet man at en genetisk vet man at en genetisk ulv er på vei inn i et område om man ikke slipper den selv? Hva er opphavet til denne? Gentester har allerede vist tydelig at disse ikke er ekte ulv, og stammer fra helt andre steder enn Russland. Men, de er genetisk forskjellig. Skal det fremdeles være noe troverdighet igjen, må de slutte med dette avlsargumentet.

 

Når det gjelder KML-ministeren begrenser hvor mange individer som skal tas ut i ulvesona blir det heller ikke rett å vise til Naturmangfoldloven å si at stortingets vedtak om 4-6 ynglinger ikke gjelder. Hvis det er uoverenstemmelse mellom Naturmangfoldloven og et stortingsvedtak ville dette ha blitt avklart før det ble vedtatt. Det er da jurister i systemet som sjekker slik. Vi må kunne gå ut ifra at Stortingsvedtak ikke er i strid med eksisterende lover. I så fall må loven eller vedtaket rettes opp.


Velg ditt fylkeslag

LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. FOR PÅMELDING TRYKK HER!

Det blir siste generalprøve 26.10. kl. 19.00–20.00. Meld deg på og få en e-post med link til å koble deg opp.

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2020.pdf, 580kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as