Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Kan det komme gladnyheter med ny regjering.

SV, i alle fall hva Cotis angår ser ut til å ville ofre noen ulv for freden på venstresida. Det er jo bra.

Nå skal det kanskje mere til før de 3 partiene AP, SP og SV blir enige, men alle monner drar. Det er vel enda noen i SV som vil motsette seg endringer som kan føre til mere normale rovdyrforekomster, men litt er alltid bedre enn ingenting. Leste at tidligere naturvernleder Lars Haltbrekken mener vi fremdeles skal ha levedyktige bestander av store rovdyr. Men, det har vi jo! Ul og bjørn har sin bestandsutbredelse i Sverige. De Norsklevende dyra er bare en del av den Svenske bestanden, og den vil i liten grad påvirkes av forekomster i Norge. Jerven er svært levedyktig har det vist seg, og gaupa er levedyktig. Kongeørn er det for mye av, så den skal kunne klare seg fint selv om bestanden tynnes ut. 

Dette ser dermed lovende ut. Vi får krysse fingre for at de får til noe konstruktivt.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as