Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Nortura Otta nedlagt.

Så har altså styret i Nortura vedtatt å legge ned anlegget på Otta også. Det er ikke så mange igjen nå. Dette skal jo være bøndenes egen organisasjon, men det vi ser er det samme Monica Mæland driver med, sentralisering.

Så langt jeg vet var heller ikke Otta et underskuddsforetak. Likevel legges det ned. Hvilket blir det neste? Hva har styret tenkt? Er de sikre på at medlemmer ikke faller fra? En person har signalisert at han vil starte slakteri på Otta hvis Nortura legger ned. Nå får vi se om det er sant. Hva med å starte et nytt samvirkeslakteri på Otta? Tidligere er dette forsøkt i Brønnøy uten at det gikk så bra, men årsaken her var nok at de tok inn private investorer. Et samvirkeslakteri må nok være kun det, og ikke en blanding. Spørsmålet blir hvor dyr som sokner til Ottaslakteriet heretter vil bli slaktet. Det er ei grense for hvor stor eller liten andel av slakt Nortura må ha for å kunne være markedsregulator. Jeg mener det er på høg tid at medlemmene ser litt på hvem de har valgt inn i styrene fra lokalt og opp. Er dette en utvikling som flertallet av medlemmer faktisk ønsker.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as