Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Nytt styre i Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøtet på nett den 2. april 2020 valgte nytt styre. Det vil si, - de fleste er gjenvalgt. Nytt styremedlem er Arne Erik Våge fra Vang. Nytt medlem i kvinneutvalget er Kari Hanne Pavenstädt.

Fylkesleder: Per Helge Lindholt, Vang

Organisatorisk nestleder: Kjersti Røhnebæk, Nordre Ringsaker

Politisk nestleder: Ståle Støen, Folldal

Styremedlem: Arne Erik Våge, Vang

Styremedlem: Jens Erik Furulund, Vallset og Romedal

Fast møtende 1. vara: Hilde Mellum, Løten

Kvinneutvalget møter i styret med et medlem.

Kvinneutvalg:

Toril Mellum, Løten

Kari Hanne Pavenstädt, Nordre Ringsaker

Kari Revheim Dale, Ottestad


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as