Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Nytt styre i Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøtet på nett den 2. april 2020 valgte nytt styre. Det vil si, - de fleste er gjenvalgt. Nytt styremedlem er Arne Erik Våge fra Vang. Nytt medlem i kvinneutvalget er Kari Hanne Pavenstädt.

Fylkesleder: Per Helge Lindholt, Vang

Organisatorisk nestleder: Kjersti Røhnebæk, Nordre Ringsaker

Politisk nestleder: Ståle Støen, Folldal

Styremedlem: Arne Erik Våge, Vang

Styremedlem: Jens Erik Furulund, Vallset og Romedal

Fast møtende 1. vara: Hilde Mellum, Løten

Kvinneutvalget møter i styret med et medlem.

Kvinneutvalg:

Toril Mellum, Løten

Kari Hanne Pavenstädt, Nordre Ringsaker

Kari Revheim Dale, Ottestad


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as