Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Så ble visst ikke ulven utryddet likevel

Vernesiden skriker hver høst i frykt for utryddelse hvis det tas ut så mange ulv som nemndene vil. Nå er det 12 ynglinger i Norsk område. Etter tellingslogikken 8,5. Det er ikke utryddelse. Skal bestanden ned på vedtatt mål, må det tas ut ned til minimumet som er 4. Det kan likevel da skje at det blir for mange, men da har man forsøkt i det minste.

Ulv er rimelig fruktbar, så hvis de ikke holdes nede vil de på kort tid bli grusomt mange selv om de ikke er kaniner. De fleste forholder seg til stortingets vedtak om 4-6 ynglinger hvis minst 3 skal være Norske. Med den reguleringspolitikken som føres nå, vil vi ikke kunne komme innenfor dette. Nemdene og direktoratet må ta dette inn over seg, og ikke kalkulere som om de ikke formerer seg.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as