Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Så er den bestilte ulverapporten endelig ferdig.

Folk jubler og omfavner den.
Så er spørsmålet om den ga svar på alle spørsmål, eller om det fremdeles er ubesvarte spørsmål? Og, sist , men ikke minst, dukker det opp nye spørsmål aktualisert av rapporten?
Her prøver jeg å analysere hva som egentlig står i rapporten uavhengig av hva det sto i konklusjonen. Det er jo bare ettsammendrag av hva den som konkluderer mener er viktig.

Det ble klart avkreftet at opphavet til dagens ulver er den opprinnelige skandinaviske populasjonen som ble antatt utdødd på 1960-tallet. Det vil med andre ord si at den populasjonen vi har i Skandinavia i dag er gjeninnført på en eller annen måte. Rapporten sier ingen ting om hvordan ulvene er gjeninnført.

Et annet punkt i oppdraget var å fast slå endelig hvor dyrene kom fra, hvor de hadde sitt opphav. Rapporten slår fast at ulv sydvest i Finland var de som var mest lik genetisk ved helgenomtesting på filtrerte (ikke alle prøver er med, det er gjort et utvalg der kun gode prøver er med) grupper. Denne metoden vil ikke kunne si hvor stamfedre/mødre kommer fra. Skal en finne opphav og vandringsruter må en bruke andre metoder som å sammenligne mitokondrielt DNA. Dette arves kun fra mor, og er i veldig liten grad utsatt for mutasjoner slik at morlinjer kan følges i mange generasjoner. Det kunne også blitt undersøkt Y-kromosom haplotyper som også er lite utsatt for mutasjoner (haplotype er en kombinasjon av alternative gener (alleler) som ligger nær hverandre på kromosomet. Disse nedarves under ett fra en av foreldrene. Y-kromosom kun fra far til sønn.) Hvis dette gjøres på individnivå vil en kunne finne individer fra mor eller far-linjer i flere generasjoner og på den måten fått en klar indikasjon på hvor det var slektninger i rett oppad eller nedadstigende linje. Dette fungerer også selv om deler av gruppene er innavlede. Rapporten har dermed feilet å si hvor dyra kommer fra med en rimelig grad av sikkerhet. Andre har allerede utført slike haplotype-tester (de er nevnt i rapporten, men resultatet ikke tatt med), og funnet slektninger i andre områder enn sydvest Finland som blir mer sannsynlig som opphavssted. Tidligere haplotype-tester har avkreftet Finland som opphav.
Rapporten konkluderer ikke i spørsmålet om hvordan dyra kom til Skandinavia. Vi står da igjen med påstander om at de har vandret, og observasjoner om utsetting. Det siste er faunakriminalitet, og eventuelle forbrytere vil selvsagt ikke bekrefte dette.

Så var det spørsmålet om innblanding av hund. Her er også filtrering brukt uten at det er beskrevet i detalj hvordan. Det er så sammenlignet med Norske hunderaser. De som er nevnt er raser som vippet og shetland sheepdog som vel må regnes som helt usannsynlige partnere. Eventuelle innkryssinge av hund har eventuelt skjedd i andre land med andre raser og for noen generasjoner siden. Dette finnes det intet om i rapporten. Det konkluderes med at de skandinaviske ulvene er fri for innblanding av Norske skjødehunder nylig. Det vet vel alle. Hvis en skal finne innblanding av hund, må man nok gå veien om mtDNA og Y-kromosom som nevnt over. Man vil da kunne finne mor eller farlinjer av hund om de finnes, og om man finner rette raser og stamfedre/mødre å sammenligne med. Dette vil vises i flere generasjoner.
Rapporten har derfor ikke egentlig gitt noe definitivt svar på dette, kun en del vi allerede visste, at ulvene ikke var iblandet Norsk puddel.

Hva er det så vi sitter igjen med etter 8 millioner som vi ikke allerede visste?
At de «Norske» ulvene ikke stammer fra den gammelnorske ulven og at den er gjeninnført? Dette var vel de fleste klar over, men nå er det bekreftet.
Har ulvene vandret inn slik villsvin og mårhund har gjort, er den ikke omfattet av slik vern som noen hevder, med henvisning til Bernkonvensjonen. Gjeninnføringen kan også være et resultat av faunakriminalitet. Tidligere undersøkelser angående den vandringsrute som forvaltningen hevder er blitt brukt, har kun viset 100% dødelighet.

Bernkonvensjonen omtaler gjeninnføring av arter. Dette kan kun skje etter en grundig undersøkelse av konsekvenser. Dette er ikke utført.

Konsekvenser: Ulveforliket og ulvesona vil uvegerlig være tatt på feil grunnlag. Det er ganske klart at det var vedtatt med utgangspunkt i at ulvene var etterkommere etter den opprinnelige stammen. Hvis den i tillegg er utsatt, vil det bli enda verre. Slik det ser ut med angående hvordan de første dyra kom, er det sannsynlighetsovervekt for at de er utsatt.


Velg ditt fylkeslag

Jordbruksforhandlingene 2022

Les mer om jordbruksoppgjøret og last ned studieheftet til årets forhandlinger.

Jordbruksforhandlingene 2022 - les hele saken

/share/mime/48/pdf.png Studiehefte 2022
(studiehefte-jf2022.v2.pdf, 3MB)

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as