Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Vi gir oss ikke

Det ble brudd i årets jordbruksforhandlinger. Det er nå stortinget som bestemmer, og her har høgre fått hjelp av frp. som heller ikke vil ha bønder, og i alle fall ikke i hele landet. Avgjørelsen tas 16/6 kl 10:00

Statsråd Bollestad syntes det var synd at vi ikke ville forhandle, men samtaler med de som forhandler gjorde det klart at tilbudet var endelig, og at det ikke var aktuelt å endre fordelingen heller. NBS og NB så da ingen grunn til å starte forhandlinger. Når Bollestad i ettertid sier at det var mer å gi, burde hun ha kommunisert dette til sine forhandrere om hun hadde noen reell makt. Så ble det fine ord om landbruk i hele landet, men ingen handling.

NBS gir imidlertid ikke opp, kampen fortsetter. Nå må politikere flagge hva de vil før valget slik at vi kan stemme rett. Vi trenger mer matproduksjon i landet, ikke mindre. Til dette trenger vi flere bønder, ikke færre. Vi må bruke hele landet, også utmarka, da vi har alt for lite innmark. Den dyrka jorda vi har må ikke gå ut av drift og bruke til annen virksomhet. Dette er ireversibelt. Norge må være prisgitt andres sympati, vi må være mest mulig selvforsynte med mat. Dette sier også FN. Vær beredt.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as