Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Vi gir oss ikke

Det ble brudd i årets jordbruksforhandlinger. Det er nå stortinget som bestemmer, og her har høgre fått hjelp av frp. som heller ikke vil ha bønder, og i alle fall ikke i hele landet. Avgjørelsen tas 16/6 kl 10:00

Statsråd Bollestad syntes det var synd at vi ikke ville forhandle, men samtaler med de som forhandler gjorde det klart at tilbudet var endelig, og at det ikke var aktuelt å endre fordelingen heller. NBS og NB så da ingen grunn til å starte forhandlinger. Når Bollestad i ettertid sier at det var mer å gi, burde hun ha kommunisert dette til sine forhandrere om hun hadde noen reell makt. Så ble det fine ord om landbruk i hele landet, men ingen handling.

NBS gir imidlertid ikke opp, kampen fortsetter. Nå må politikere flagge hva de vil før valget slik at vi kan stemme rett. Vi trenger mer matproduksjon i landet, ikke mindre. Til dette trenger vi flere bønder, ikke færre. Vi må bruke hele landet, også utmarka, da vi har alt for lite innmark. Den dyrka jorda vi har må ikke gå ut av drift og bruke til annen virksomhet. Dette er ireversibelt. Norge må være prisgitt andres sympati, vi må være mest mulig selvforsynte med mat. Dette sier også FN. Vær beredt.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as