Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Fylkesårsmøte 2020

Hordaland  Bonde- og Småbrukarlag heldt årsmøte 2.mars. Grunna den spesielle situasjonen med koronasmitte og restriksjonar var møtet nettbasert. 17 medlemmer deltok på «Teams».

Styret i Hordaland Bonde- og Småbrukarlag 2020 ser slik ut:

Leif Grutle (leiar, attval), Arne Lofthus, Birte Larsen, Jarle Helland, Øystein Hole, Tina Bøe Buer (ny), Irene Dalland (ny).  1.vara er Dag Kyrre Lygre.

Årsmøtet vedtok to uttalar:

 1. Korleis står det eigentleg til med mattryggleiken i landet vårt?
 2. Avgrens utbetalingane til dei største, sats meir på små og mellomstore gardsbruk.

 

Les uttalane her.

Fylkesårsmøte 2020 - les hele saken

Nokre ord frå leiaren i ei krevande tid.

Ein liten oppmoding og presisering av alvoret i situasjonen.
Jordbruket går inn i ei av dei mest krevande periodene av året, med vårarbeide, lemming, osv, osv.
Gjennomsnittsalder hjå oss stig, og mange er i risikogruppa. Mange har også eit driftssystem på garden som det er vanskeleg å overta for andre. Benytt dei kanalar me har til å passe på kvarandre, dyra våre og den store jobben me har foran oss.

Leif Grutle  - leiar i Hordaland Bonde- og Småbrukarlag.

Årsmelding 2019

Les årsmelding her

Fylkesårsmøte 2020 - AVLYST.

Felles fylkesårsmøtesamling for Hordaland Bonde- og Småbrukarlag og Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag vert 14.-15.mars på Gloppen Hotel i Sandane.

God jul til alle medlemmer

Styret i Hordaland Bode- og Småbrukarlag ynskjer alle medlemmene våre ei god jul og eit godt nytt år!

God jul til alle medlemmer - les hele saken

Bli med på vandring i frukthagane på Espe.

Ullensvang Bonde- og Småbrukarlag skipar til den årlege hagevandringa sundag 18.august.

Møt opp kl.12.00 ved oppkøyringa til Meland/Brattespe.

Det vert litt fagleg prat, litt landbrukspolitisk prat, sosialt, mat og kaffi.

Alle er velkomne  - både medlemmer og andre interesserte.

Bli med på vandring i frukthagane på Espe. - les hele saken

Markvandring

Velkomen til markvandring med HMS på Radøy 22.mai.

Landbruksrådgiving Vest og Radøy Kommune vert med.

Grilling og kaffi.

Alle er velkomne til ein hyggeleg og nyttig kveld!

Markvandring - les hele saken

Investeringsmidlar til fornying av frukthagar

Årsmøtet i Hordaland Bonde- og Småbrukarlag og Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag vedtok ein uttale om investeringsmidlar til fornying av frukthagar som ikkje kjem dei minste fruktbruka til nytte.

Investeringsmidlar til fornying av frukthagar - les hele saken

Årsmøte i Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Felles årsmøtesamling for Småbrukarlaga i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Årsmøte i Hordaland Bonde- og Småbrukarlag - les hele saken

Årsmelding 2018

Årsmelding 2018

RMP-tilskot til spreiing av husdyrgjødsel med nedfelling eller nedlegging

 

Frå og med 2019 vert det tilskot til spreiing av husdyrgjødsel med nedfelling eller nedlegging i Vestland. Tilskotet er ein del av regionale miljøtilskot. Tilskot til nedlegging har vore fleire år i Hordaland, men det er litt endra vilkår, så «gamle» søkjarar bør òg lese dette.

RMP-tilskot til spreiing av husdyrgjødsel med nedfelling eller nedlegging - les hele saken

Fylkesårsmøte 2019

Årsmøtesamling for Hordaland Bonde- og Småbrukarlag og Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag i Ulvik 30.-31.mars.

Hovudtema på samlinga er klima. Me spør "Kva er bærekraftig og klimavenleg landbruk?".

Ny leiar i NBS Kjersti Hoff kjem. 

Sjå programmet her.

Fylkesårsmøte 2019 - les hele saken

Oppstart av REKO-ring i Kvinnherad

På ei møte i Rosendal 7.februar vart det bestemt at det skal startast ein REKO-ring i Kvinnherad.

Følg med, følg med  - både produsentar og kundar.

Oppstart av REKO-ring i Kvinnherad - les hele saken

Ny dyrehelseforskrift

Ny dyrehelseforskrift er gjeldande frå 1.juli 2018.

Ny dyrehelseforskrift - les hele saken

Seminar for småskala matprodusentar.

Bondens marked inviterer til gratis dagsseminar fredag 15.juni kl.9.30 på Litteraturhuset i Bergen.

Seminar for småskala matprodusentar. - les hele saken

Leiars tale til fylkesårsmøtet 2018.

Her kan du lesa heile "Leiars tale" som Jarle Helland heldt til fylkesårsmøtet 2018.

Leiars tale til fylkesårsmøtet 2018. - les hele saken

Fylkesårsmøte 2018.

17.-18. mars 2018 hadde Hordaland Bonde- og Småbrukarlag årsmøtesamling i lag med Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag. Denne gongen var samlinga lagt til Balestrand, og den idylliske bygda viste seg i kald og strålande vinterprakt.

Fylkesårsmøte 2018. - les hele saken

Velkomen til fylkesårsmøte i Balestrand

Felles årsmøtesamling med Sogn og Fjordane Bionde- og Småbrukarlag

Kviknes Hotel, Balestrand 17.–18. mars 2018.

 

Velkomen til fylkesårsmøte i Balestrand - les hele saken

Oppstartmøte REKO-ringen Bergen

Fredag 9.februar kl.19.00

Strutsefarmen, Rosenlundveien 31 i Fyllingsdalen.

Ope møte for alle som er interesserte i å kjøpe eller selje lokalprodusert mat i Bergensområdet.

 

Oppstartmøte REKO-ringen Bergen - les hele saken

Invitasjon til møte om jordvern onsdag 7.februar i Bergen.

Må matjorda ofrast for byutviklinga?

Naturvernforbundet i Hordaland og Bergen Offentlige Bibliotek inviterer til debattmøte på Bergen Offentlige Bibliotek

onsdag 7.februar kl. 19.00 - 21.00.

Kjetil Mehl frå Hordaland Bondelag held opningsinnlegget, og vil møta mellom anna Anna Elisa Tryti til debatt.

Invitasjon til møte om jordvern onsdag 7.februar i Bergen. - les hele saken

"Økobonde, jeg?"

Hva vil det egentlig si å drive økologisk på Vestlandet?

Landbrukets Økoløft inviterer til møte i Etne torsdag 30.nov. kl.11.00.

"Økobonde, jeg?" - les hele saken

Opprop for jordvern

Ni organisasjoner overleverte torsdag 2.november et opprop til fylkesmann i Hordaland, Lars Sponheim, hvor de krevde at han griper inn og stanser den planlagte raseringen av 1000 dekar matjord utenfor Bergen.

(Tekst og bilde: Hordaland Bondelag).

Opprop for jordvern - les hele saken

Landsmøte 2017.

Første helga i november var det igjen klart for Landsmøte, også denne gongen på Gardermoen.

Hordaland Bonde- og Småbrukarlag hadde 13 utsendingar.

Landsmøte 2017. - les hele saken

Framtidsbonden Jon Korff Lofthus, Hardanger

Kari og eg tok over garden i 2013. Eg er utdanna kokk, og hadde arbeidd i hotell og reiseliv i ein del år, då bror min fann ut at han ikkje kunne vere kunstnar og gardbrukar samstundes utan at noko måtte vike.
Som yngste av to gutar, måtte eg plutseleg ta eit val eg aldri hadde teke stilling til før. Eg er ikkje like sikker på avgjerda mi kvar dag , men den gong tok det berre ein dag før eg hadde bestemt meg for å ta over garden.

Framtidsbonden Jon Korff Lofthus, Hardanger - les hele saken

5 spørsmål til Stortingskandidatane

Norsk Bonde- og Småbrukarlag stilte 5 spørsmål til alle førstekandidatane til alle partia i alle fylka.

Her er svara som kom inn i Hordaland.

5 spørsmål til Stortingskandidatane - les hele saken

"HAGEVANDRING PÅ FJORDEN" 16.JULI

Ullensvang Bonde- og Småbrukarlag inviterer denne gongen til ein litt spesiell hagevandring.

Båten "Lindenes" går frå Odda (kaien ved torget) kl.11, og tek oss med utover heile Sørfjorden til Utne.

Turen vil ta ca. 5 timar, og vil gå langs begge fjordsidene.

Ein kan og stiga på/av på Nå og Lofthus (på Nå ca.12.15).

Faglege innslag om fruktproduksjonen og lokalt jordbruk.

Sal av mat og drikke om bord.

Pris: 150,- for vaksne og 100,- for barn.

Alle er velkomne  - både medlemmer og andre interesserte.

For meir opplysningar: Kontakt Arne på 99355590

"HAGEVANDRING PÅ FJORDEN" 16.JULI - les hele saken

Småbrukarlagstur til Bulandet og Værlandet

Hordaland Bonde- og Småbrukarlag arrangerte tur til Bulandet og Værlandet første helga i juli.

Småbrukarlagstur til Bulandet og Værlandet - les hele saken

Sommartur til Bulandet og Værlandet

Hordaland Bonde- og Småbrukarlag inviterer med på tur til Bulandet og Værlandet første helga i juli.

Mellom anna skal me besøka Hilde Buer som driv med villsau i dette fascinerande øyriket.

Sommartur til Bulandet og Værlandet - les hele saken

Uttale frå fylkesårsmøtet 2017

Uttalen "Grøntsektoren på Vestlandet" vart vedteken av årsmøtet til Hordaland Bonde- og Småbrukarlag og Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag.

Uttale frå fylkesårsmøtet 2017 - les hele saken

Fylkesårsmøte i Hordaland

Leiar  Jarle Helland tok attval då Hordaland Bonde- og Småbrukarlag var samla til årsmøte på Voss

4.-5.mars. Det gjorde også dei styremedlemmene som var på val.

Fylkesårsmøte i Hordaland - les hele saken

Bondeboka.no

Alt om regelverk, lovverk og ordningar du bør kjenna til.

Bondeboka.no - les hele saken


Fylkesårsmøte 4.-5.mars 2017.

Velkomen til fylkesårsmøte på Voss 4.-5.mars 2017.

Årsmøtesamlinga vert i lag med Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag.

"Kvifor jordvern?"

Føredrag og debatt med Dag Jørund Lønning på Bømlo 6.okt.

"Kvifor jordvern?" - les hele saken


Foredrag med Dag Jørund Lønning

Dag Jørund Lønning held foredrag i Jordvernforeininga i Bømlo!

Sett av kvelden torsdag 6. oktober kl 19.30, på bibloteket på Sams Senter, Svortland i Bømlo!

 

Foredrag med Dag Jørund Lønning - les hele saken

Hagevandring i Ullensvang

Ullensvang Bonde- og Småbrukarlag arrangerte hagevandring 21.august.

Hagevandring i Ullensvang - les hele saken


Invitasjon til hagevandring i Ullensvang

Ullensvang Bonde- og Småbrukarlag skipar til hagevandring sundag 21. august på Alsåker.

Me startar i tunet til Lars Johan Alvsåker kl.11.30 (vert skilta).

Det vert matservering, kaffi og sosialt samvær.

Alle er velkomne – både medlemmer og andre.

 

Helsing styret i Ullensvang Bonde- og Småbrukarlag.

 

(Bildet er teke av Johannes Sekse).

Invitasjon til hagevandring i Ullensvang - les hele saken

Etnemarknaden 2016

Hordaland Bonde- og Småbrukarlag var som vanleg på plass på Etnemarknaden.

Trivelege dagar. På biletet er det Bergljot Bruåsdal Hesvik og Geir Arne Eikemo som representerer.


17.april - den internasjonale småbrukardagen.

Til lukke med dagen, alle småbrukarar!

«La oss bruke spesielt dagen i dag - 17. april - til å vise at vi bryr oss, ikke bare om vår fremtidige matproduksjon, men også om de internasjonale konsekvenser av denne politikken. Norske bønder som kjemper for en norsk matproduksjon, slåss for samme sak som urfolk fra Mellom-Amerika som blir skutt eller fengsla når de kjemper for retten til jorda si, og som økonomiske flyktninger fra Nord-Afrika med sine fortvilte forsøk på å krysse Middelhavet og få den framtida storselskapenes jordran og klimaendringer tar fra dem i egne hjemland.»


Fylkesårsmøte 2016

På fylkesårsmøtet 12.-13.mars 2016 vart Jarle Helland attvald som styreleiar i Hordaland Bonde- og Småbrukarlag. Nye styremedlemmer vart Jon Korff Lofthus frå Ullensvang og Gaute Røssland frå Osterøy. Nils-Brynjulf Bøe frå Os tok attval. Dag Kyrre Lygre, Øystein Hole og Birte Larsen var ikkje på val.

Fylkesårsmøte 2016 - les hele saken

Fylkesårsmøte 2016

Hordaland Bonde- og Småbrukarlag og Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag inviterer til felles fylkesårsmøtesamling  12.-13.mars 2016 på Thon Hotel Førde.

 

Laurdagen vert det ope møte der Aksjon Ny landbrukspolitikk vert hovudtema. Leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg vil halda innleiing til debatten.

Årsmøtemiddagen laurdag kveld vert på Åmot Operagard.

 


Informasjon om investeringar i beiteområde - ny søknadsfrist.

Viktig informasjon om investeringar i beiteområde – ny søknadsfrist: 15. mars!

Det er nye midlar å søkja om til investering i beiteområde for 2016.

Informasjon om investeringar i beiteområde - ny søknadsfrist. - les hele saken

Invitasjon til markdag 16.januar

Første foringsplass i Fylkesmannen sitt pilotprosjekt er ferdig, derfor inviterer Ulveseth og Signalen beitelag til markdag laurdag 16.januar kl.13.00.

Invitasjon til markdag 16.januar - les hele saken


God jul

Me i Hordaland Bonde- og Småbrukarlag vil ynskja god jul til alle medlemmene våre, tillitsvalde og samarbeidspartnarar.

Takk for alt arbeidet som er lagt ned i året som har gått. Det nye året som ligg framfor oss vil by på mange utfordringar som me håpar at me vil ta tak i med friskt mot og godt samarbeid.

Kurs : "Inn på tunet - kvalitet og trygghet"

Norsk Landbruksrådgiving skipar til todagarskurs i Bergen 8.januar og 5.februar.

Kurs : "Inn på tunet - kvalitet og trygghet" - les hele saken


Landsmøte 2015

Eit flott landsmøte er vel gjennomført. Delegasjonen frå Hordaland talde heile 18 stk alt i alt. Arne Lofthus frå Ullensvang vart attvald som politisk nestleiar og Ole Mikkel Odden frå Bergen vart vald inn i ungdomsutvalet. Gratulerar til dei.

Mobilt slakteri for sal

Hovedaksjeposten i Norges mest dyrevenlege slakteri, Mobilslakt AS, er lagt ut for sal. Fiks ferdig, veletablert og med alle godkjenningar på plass. No leitar gründaren etter dei rette kjøparane som kan overta og vidareutvikle denne eineståande bedrifta med dyrevelferd i framsetet.

Mobilt slakteri for sal - les hele saken


Inga slakting hos Mobilslakt i haust.

Mobilslakt har i fleire år gått med underskot, og arbeider no med å finna løysingar for å driva Mobilslakt vidare.

Inga slakting hos Mobilslakt i haust. - les hele saken

Matfestival i Bergen

 • Masse folk og god stemning på Matfestivalen i Bergen i helga. Småbrukarlaget var på plass med lappar og kaffi - og ein landbruksprat med dei som tok seg tid til det. På biletet er det Nils Brynjulv Bøe, Ingeborg Haaland Reisæter og Åse-Marie Reisæter som står på standen vår. Nils Brynjulf selde og flotte skinn frå eigne sauer.


BU-pris til Strilalam

Bedrifta Strilalam fekk tildelt Bygdeutviklingsprisen i Hordaland for 2014.

BU-pris til Strilalam - les hele saken

Sølv til Erik Krohn-Hansen på Langegården.

Erik Krohn-Hansen mottok 12.nov. Norges Vel si medalje i sølv for 30 års innsats som forpaktar av Langegården på Fjøsanger i Bergen. På biletet står Erik (til venstre) saman med styreleiar i Langestiftelsen, Erik Næsgaard.

Me gratulerar Erik med velfortent medalje!


Arne Lofthus vald til politisk nestleiar.

På landsmøtet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag 1.-2.nov. vart Arne Lofthus frå Ullensvang vald til politisk nestleiar.

Arne Lofthus vald til politisk nestleiar. - les hele saken

Kvinnesamling 16.november.

Småbrukarlaget inviterer til dialogmøte for kvinner sundag 16.november hos Birte Larsen på Strutsefarmen i Bergen.

Kvinnesamling 16.november. - les hele saken


Jordvernaksjon i Bergen.

På "Verdens Matvaredag" aksjonerte bondeorganisasjonane i lag med Latin-Amerika-Gruppa.

Jordvernaksjon i Bergen. - les hele saken

Budsjettforslag vil råka mange vestlandsbønder

Regjeringa sitt budsjettforslag om å heva grensa for registrering i meirverdiavgiftsregisteret frå 50.000 til 150.000 vil råka meir enn 7000 bønder på landsbasis.

Budsjettforslag vil råka mange vestlandsbønder - les hele saken

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as