Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Arne Lofthus vald til politisk nestleiar.

På landsmøtet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag 1.-2.nov. vart Arne Lofthus frå Ullensvang vald til politisk nestleiar.

Øystein Pugerud, også frå Ullensvang, vart vald til 2.vara til landsstyret.

Frå Hordaland var me 13 medlemmer som deltok på landsmøtet i Stjørdal  - utsendingar, observatørar og medlemmer i styret og representantskapet .

På biletet ser me frå venstre: Nils-Brynjulf Bøe frå Midthordaland BS, Arne Lofthus, Bjørn Egil Nordland frå Masfjorden BS, Jarle Helland, leiar i Hordaland BS, Harald Molland frå Masfjorden BS, Jens Markhus frå Etne BS, Oddvar Stang frå Radøy BS, Elisabeth Måkestad, Åse-Marie Reisæter og Johannes Vikane frå Ullensvang BS og Harald Prestegård frå Jondal BS. Dag Kyrre Lygre frå Midthordaland BS og Øystein Pugerud vart ikkje med på biletet. 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as