Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

BU-pris til Strilalam

Bedrifta Strilalam fekk tildelt Bygdeutviklingsprisen i Hordaland for 2014.

Prisen på 50.000 kroner vert delt ut av Innovasjon Noreg, og juryen peikar på at Strilalam i høgste grad tilfredsstiller kriteria for bygdeutviklingsprisen. Det handlar om lokal matforedling med vekt på å utnytta eigne råvarer, kompetanse og arbeidskraft.


Innovasjon Noreg legg og vekt på at Strilalam lagar kortreist mat av høg kvalitet, at dei har godt økonomisk resultat og jobbar hardt for å byggja opp ei lønsam bedrift.

Strilalam vart starta av seks sauebønder i 2006, og i 2014 bygde dei eige slakteri. Bedrifta leverer ei rekkje lammeprodukt til hotell, restaurantar og private.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as