Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

BU-pris til Strilalam

Bedrifta Strilalam fekk tildelt Bygdeutviklingsprisen i Hordaland for 2014.

Prisen på 50.000 kroner vert delt ut av Innovasjon Noreg, og juryen peikar på at Strilalam i høgste grad tilfredsstiller kriteria for bygdeutviklingsprisen. Det handlar om lokal matforedling med vekt på å utnytta eigne råvarer, kompetanse og arbeidskraft.


Innovasjon Noreg legg og vekt på at Strilalam lagar kortreist mat av høg kvalitet, at dei har godt økonomisk resultat og jobbar hardt for å byggja opp ei lønsam bedrift.

Strilalam vart starta av seks sauebønder i 2006, og i 2014 bygde dei eige slakteri. Bedrifta leverer ei rekkje lammeprodukt til hotell, restaurantar og private.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as