Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Fylkesårsmøte 2016

På fylkesårsmøtet 12.-13.mars 2016 vart Jarle Helland attvald som styreleiar i Hordaland Bonde- og Småbrukarlag. Nye styremedlemmer vart Jon Korff Lofthus frå Ullensvang og Gaute Røssland frå Osterøy. Nils-Brynjulf Bøe frå Os tok attval. Dag Kyrre Lygre, Øystein Hole og Birte Larsen var ikkje på val.

Årsmøtesamlinga vart halde i lag med Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag, og om lag 40 småbrukarlagsmedlemmer var samla i Førde.

Hovudtema var ”Aksjon Ny landbrukspolitikk”, og politisk nestleiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Arne Lofthus, heldt eit godt og engasjerande innlegg om dette. Med oss hadde me og Arne Næs som mange kjenner frå Brennpunktprogrammet ”Fremtidsbonden” på NRK. Han fortalde om sine erfaringar med Tine og den rådande landbrukspolitikken då han ville investere i ny driftsbygning i Veitastrond.

Årsmøtet vedtok uttalen ”Lausdriftskravet for mjølkekyr må endrast”.

 

Etter ein innhaldsrik møtedag med gode innlegg og debatt hadde me ein hyggeleg kveld med nydeleg mat i flotte omgjevnadar hos det gode vertskapet på Åmot Operagard.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as