Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Fylkesårsmøte 2019

Årsmøtesamling for Hordaland Bonde- og Småbrukarlag og Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag i Ulvik 30.-31.mars.

Hovudtema på samlinga er klima. Me spør "Kva er bærekraftig og klimavenleg landbruk?".

Ny leiar i NBS Kjersti Hoff kjem. 

Sjå programmet her.

Laurdag  30.03

Frå kl 11:00  Innsjekking på hotellet

12:00   Lunsj

13:00   Opning og helsingar

13:30   Klimavenleg landbruk. Kva er bærekraftig og klimavenleg?

            Kjersti Hoff             - leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 

            Mari Gjengedal       - organisasjonsrådg. i Norges Bygdekvinnelag, tidlegare leiar i Spire.

            Arnfinn Gjerdåker   - bonde, lokalpolitikar og engasjert i karbonfangstprosjektet i vossa-

                                               jordbruket

15:00   Kaffipause 

15:30   Debatt

16.30   Ordet fritt

17.00   Møteslutt       

17.15   Frukt- og siderruta. Gardsbesøk.      

18.30   Attende på hotellet.                                      

19:30   Jubileumsfest for Ulvik BS.

 

Sundag 31.03   

09:00   Felles samling

            Gjensidige – Dag Kyrre Lygre orienterer  

09.30   Organisering av fylkeslaga etter samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane

            Uttalar frå felles årsmøtesamling     

10:30   Laga går kvar for seg: Årsmøteavvikling

12:30   Lunch

 

            Vel heim!


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as