Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Fylkesårsmøte 2021

Hordaland Bonde- og Småbrukarlag heldt årsmøte på Teams 9.mars.

På årsmøtet tok Leif Grutle attval som fylkesleiar.

Øystein Hole gjekk ut av styret og vart erstatta av Anders Lundevold. Elles i styret er Arne Lofthus, Jarle Helland, Birte Larsen, Irene Dalland og Tina Bøe Buer. 1.vara Dag Kyrre Lygre møter også fast i styret.

Med oss på årsmøtet hadde me Anders Nordstad, nytilsett generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og Eli Berge Ness, styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Begge heldt gode innlegg som la opp til diskusjon mellom engasjerte møtedeltakarar.


Velg ditt fylkeslag

Jordbruksforhandlingene 2022

Les mer om jordbruksoppgjøret og last ned studieheftet til årets forhandlinger.

Jordbruksforhandlingene 2022 - les hele saken

/share/mime/48/pdf.png Studiehefte 2022
(studiehefte-jf2022.v2.pdf, 3MB)

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as