Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Hagevandring i Ullensvang

Ullensvang Bonde- og Småbrukarlag arrangerte hagevandring 21.august.

Ullensvang Bonde- og Småbrukarlag arrangerte den årlege hagevandringa sundag 21.august.

Denne gongen var turen lagt til Alsåker, ein nydeleg og velstelt stad mellom Utne og Herand.  Me starta i tunet til Aud Mari Eitrheim og Lars Johan Alvsåker, og vandra mellom frukthagar med moreller og eple langs hovudvegen. Turleiar Arne Lofthus og eigarane av frukttrea fortalde undervegs om plantingar, sortar, dekkesystem, årets sesong mm og svarte på spørsmål. Det var mykje å sjå og kommentera  undervegs, så turen vart ikkje så lang.

Etterpå samla me oss i det koselege tunet til Aud Mari og Lars Johan. Etter betasup, kaffi og kaker vart det litt meir fagprat og litt landbrukspolitikk.

Me var heldige med været denne dagen, og me trur at dei 28 deltakarane (+ 3 barn) hadde ein hyggeleg og utbyterik dag. Ein stor takk til Aud Mari og Lars Johan som tok så godt i mot oss og la alt til rette for at det vart ein fin dag.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as