Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Inga slakting hos Mobilslakt i haust.

Mobilslakt har i fleire år gått med underskot, og arbeider no med å finna løysingar for å driva Mobilslakt vidare.

 
Mobilslakt sier:
 
Hei alle sammen!
Styret og daglig leder beklager med dette å informere om at det er tatt beslutning om at det ikke blir foretatt slakting i høst. Vi viser til tidligere års regnskap der selskapet har gått med underskudd, som løpende har vært dekket av familien Malmstrøm.
Undertegnede med familie har ikke kapasitet til å forestå driften lenger og vil derfor sammen med styret i stedet benytte dette året å jobbe i hele miljøet for å finne løsninger for videre drift av Mobilslakt.
Vi ønsker at andre overtar ansvaret for driften og selskapets virksomhet. Erfaringene tilsier at det f.eks. er behov for flere slaktedager og avsetning på kjøttet, slik at Mobilslakt kan kjøpe kjøttet og at det i forkant er solgt. Da kan vi lettere få tak i flere produsenter og tilby slaktingen vår. Kundene og betalingsviljen er der, men dette må organiseres på en annen måte enn det som har vært mulig frem til nå.
I dag er det meste leieslakting for produsenter med egne kunder. Dette blir ikke nok til å få til en lønnsom drift eller helårsdrift. Det er en stor utfordring å få med seg både slaktere og sjåfører til sesongarbeid, også for 2015.
Gründerfasen er over og det er nødvendig å få kontroll med hele verdikjeden. Det er økende interesse for opphavsdokumentasjon og kortreist mat herunder "mobilslaktet kjøtt". Det er stor interesse for dyrevelferd og slakting i nærmiljøet.
Vi oppfordrer dere til å tenke igjennom og komme med forslag til løsninger med hensyn til å overta ansvaret for selskapets videre drift. Hvis ikke vi finner noen som er interessert i å overta i løpet av 2015, må selskapet avvikles. Da vil alt arbeid med godkjenninger og "løypeopptråkking" være for gjeves. En avvikling av Mobilslakt AS vil innebære at alle tillatelser går tapt, og dersom noen i etterkant finner ut at de ønsker å starte en ny virksomhet, da må alle tillatelser søkes om på nytt fra Mattilsynet. Erfaringene har vist at dette er svært tidkrevende og ressurskrevende.
Fra 1. januar 2016 er det forskriftshjemmel for mobile slakterier å søke tilskudd fra staten for transport av slakteriet til dyrene. Dette ble oppnådd i Jordbuksoppgjøret i 2015, etter møte i Landbruks- og Matdepartementet! Dette vil kunne bedre lønnsomheten for virksomheten.
Mobilslakt AS serveres på sølvfat, "brura er ferdig pyntet og klar for innsats"!
Bilene og slakterihengeren er EU godkjent. Det er foretatt service også på slakteriet, og forbedring av slaktelinja for gris, så banen går rett fram. Jeg er sikker på at konseptet har kommet for å bli, men som alle vet - ting tar tid!
Vi har, for å presisere det, tillatelse til slakting av tamme hov og klauvdyr, oppdrettsdyr, hjort og rein. I tillegg er vi godkjent viltbehandlingsanlegg!
Velkommen til å ta kontakt ved ytterligere spørsmål eller mer informasjon.
Vennlig hilsen
Torill Malmstrøm
Mobilslakt AS
www.mobilslakt.no
Brandstadveien 463
1540 Vestby
Org.nr. 988 939 935
Daglig leder Torill Malmstrøm
Tlf: 64 95 17 80 Faks: 64 95 38 05
Mobil: 926 57 987
© 2015 Microsoft Betingelser Personvern og informasjonskapsler Utviklere Norsk (bokmål)
Mobilslakt AS - avliving av dyr på gården
Mo


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as