Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Invitasjon til markdag 16.januar

Første foringsplass i Fylkesmannen sitt pilotprosjekt er ferdig, derfor inviterer Ulveseth og Signalen beitelag til markdag laurdag 16.januar kl.13.00.

Fylkesmannen driv eit fôringsplassprosjekt der vi er ut etter smarte løysingar for dei som driv med utegangardrift for sau og storfe.

Meir på nettet finn de her: http://landskapidrift.no/Om-foringsplassprosjekt 

No er altså den fyrste fôringsplasspilot blitt ferdig! Eg vil be dykk å sende lenkje vidare og publisere det slik me får mange med oss på laurdag 16. januar kl 13.00 til 14.30.

Det er med påmelding sidan dei vil servere varm mat J 

På facebook finn dei det på https://www.facebook.com/Fadderprosjektet-766122836774598/?fref=ts

På nettstaden vår: http://landskapidrift.no/Opning-av-ny-f--ringsplass-pa-Ulveseth 

Alle er velkomen og vi vil invitere fleire til å bli fôringsplasspilotar!

 

Med venleg helsing

Bastian Hoffmann 

Seniorrådgjevar

Fylkesmannen i Hordaland

Landbruksavdelinga

Seksjon for næringsutvikling

kulturlandskap og økologisk matproduksjon

P.b. 7310

5020  Bergen

Tlf:           +47 55 57 2147

Mobil:      +47 41 034 096


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as