Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Jordvernaksjon i Bergen.

På "Verdens Matvaredag" aksjonerte bondeorganisasjonane i lag med Latin-Amerika-Gruppa.

16.oktober er ”Verdens Matvaredag”, og i Bergen vart dette markert på Festplassen. Latin-Amerika-Gruppene (LAG), Hordaland Bondelag og Hordaland Bonde- og Småbrukarlag hadde felles stand med traktor, rundballe og ein ver frå Langegården på Fjøsanger. Hedda Østgaard frå LAG heldt ein appell om kor viktig rolle familielandbruket spelar over heile verda, og løpestlar vart delt ut til folk som kom forbi.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har saman med 7 andre organisasjonar skrive under erklæringa ”Familielandbruk for solidaritet”, og i samband med det vert det utført liknande aksjonar rundt om i landet. Parolen i erklæringa er ”Vi krever lokal mat på lokale ressurser i Norge og Brasil”.

Samstundes hadde FN Sambandet ein stand like ved, der det vart delt ut norske eple og program for Internasjonal uke i Bergen.

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as