Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Jordvernaksjon i Bergen.

På "Verdens Matvaredag" aksjonerte bondeorganisasjonane i lag med Latin-Amerika-Gruppa.

16.oktober er ”Verdens Matvaredag”, og i Bergen vart dette markert på Festplassen. Latin-Amerika-Gruppene (LAG), Hordaland Bondelag og Hordaland Bonde- og Småbrukarlag hadde felles stand med traktor, rundballe og ein ver frå Langegården på Fjøsanger. Hedda Østgaard frå LAG heldt ein appell om kor viktig rolle familielandbruket spelar over heile verda, og løpestlar vart delt ut til folk som kom forbi.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har saman med 7 andre organisasjonar skrive under erklæringa ”Familielandbruk for solidaritet”, og i samband med det vert det utført liknande aksjonar rundt om i landet. Parolen i erklæringa er ”Vi krever lokal mat på lokale ressurser i Norge og Brasil”.

Samstundes hadde FN Sambandet ein stand like ved, der det vart delt ut norske eple og program for Internasjonal uke i Bergen.

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as