Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Kvinnesamling 16.november.

Småbrukarlaget inviterer til dialogmøte for kvinner sundag 16.november hos Birte Larsen på Strutsefarmen i Bergen.

Midthordland Bonde- og Småbrukarlag ynskjer velkomen til regionalt dialogmøte om kvinnebondens framtid.

Her kan du få inspirasjon, og du kan dela dine tankar om motivasjon og utfordringar i landbruket.

Du får også møta Birte Larsen frå Strutsefarmen, som deler sine erfaringar frå livet som skapande kvinnebonde.

Deltakinga er gratis og lunsj er inkludert.

Påmelding innan 14.nov. til margrethe@smabrukarlaget.no eller sms til 97182677.

Velkomen til Strutsefarmen, Rosenlundv.31, Fyllingsdalen sundag 16.nov. kl.13.00.

 

                     


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as