Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

"Lausdriftskravet for mjølkekyr må endrast"

Uttale frå årsmøtet til Hordaland Bonde- og Småbrukarlag 2016.

Uttale fylkesårsmøte Hordaland Bonde- og Småbrukarlag 13.mars 2016.

Lausdriftskravet for mjølkekyr må endrast.

 

Frå 2024 er det ikkje lenger tillete med båsfjøs for mjølkekyr, då vert det innført krav om lausdrift.

Meir enn halvparten av mjølka i Hordaland vert produsert i båsfjøs og 30% av mjølkeprodusentane har kvote under 80.000 liter. For mange av dei små og mellomstore bruka vert det ikkje aktuelt å investera i ny driftsbygning, og resultatet vil verta at mjølkeproduksjonen på svært mange bruk vert nedlagt. Mjølkeproduksjonen er ein berebjelke i jordbruket, også i Hordaland, og dette kravet vil få dramatiske følgjer for mange distrikt her i vårt fylke. Det er fylkestingspolitikarane sitt ansvar å syta for at mjølkeproduksjonen framleis  skal halda fram som ein produksjon på små og mellomstore bruk i Hordaland.

 

Årsmøtet til Hordaland Bonde- og Småbrukarlag støttar kravet om lausdrift ved nybygg, men alle eksisterande båsfjøs må få unntak frå lausdriftskravet.

Ved tildeling av investeringsverkemidlar må små og mellomstore bruk opp til 25 kyr prioriterast. Dersom det ikkje skjer, vil mjølkeproduksjonen verta enno meir sentralisert og samla i store einingar. Det vil ikkje gagna verken mattryggleiken eller målet om matproduksjon over heile landet.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as