Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Mobilt slakteri for sal

Hovedaksjeposten i Norges mest dyrevenlege slakteri, Mobilslakt AS, er lagt ut for sal. Fiks ferdig, veletablert og med alle godkjenningar på plass. No leitar gründaren etter dei rette kjøparane som kan overta og vidareutvikle denne eineståande bedrifta med dyrevelferd i framsetet.

– Etter 12 års aktiv innsats treng vi å få friske krefter inn på eigarsida og til å stå for den daglege drifta, seier veterinær, gründar og hovudeigar i Mobilslakt AS, Torill Malmstrøm, til Oikos.no.
No er ca 70 prosent av aksjane i dette heilt spesielle og EU- og Øko-godkjende slakteriet til sals. Store investeringar er gjort og alle godkjenningar er på plass.

Mobilslakt As har pr i dag utstyr til å slakte sau, geit, lam, gris, rein og vilt. Av storfe kan dei førebels slakte kalv opp til 100 kilo slaktevekt.
 

Les meir på facebook.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as