Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Mobilt slakteri for sal

Hovedaksjeposten i Norges mest dyrevenlege slakteri, Mobilslakt AS, er lagt ut for sal. Fiks ferdig, veletablert og med alle godkjenningar på plass. No leitar gründaren etter dei rette kjøparane som kan overta og vidareutvikle denne eineståande bedrifta med dyrevelferd i framsetet.

– Etter 12 års aktiv innsats treng vi å få friske krefter inn på eigarsida og til å stå for den daglege drifta, seier veterinær, gründar og hovudeigar i Mobilslakt AS, Torill Malmstrøm, til Oikos.no.
No er ca 70 prosent av aksjane i dette heilt spesielle og EU- og Øko-godkjende slakteriet til sals. Store investeringar er gjort og alle godkjenningar er på plass.

Mobilslakt As har pr i dag utstyr til å slakte sau, geit, lam, gris, rein og vilt. Av storfe kan dei førebels slakte kalv opp til 100 kilo slaktevekt.
 

Les meir på facebook.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as