Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Oppstart av REKO-ring i Kvinnherad

På ei møte i Rosendal 7.februar vart det bestemt at det skal startast ein REKO-ring i Kvinnherad.

Følg med, følg med  - både produsentar og kundar.

REKO-ringen Kvinnherad

Ca 30 interesserte frå Kvinnherad og Hardanger var samla i Rosendal torsdag 7.februar for å diskutera og evt etablera ein eller fleire REKO-ringar i distriktet.

REKO-ringane er ein del av Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt prosjekt Matnyttig, og Ester Helland i Landbruksrådgivinga hadde teke initiativ til møtet.

Kort fortalt er REKO-ringane eit praktisk og genialt opplegg for sal av matvarer direkte frå bonde til forbrukar utan mellomledd.

Handelen foregår i ei lukka Facebook-gruppe, ein såkalla REKO-ring. Der bestiller kundane varer direkte av det som er lagt ut. Dette skjer på førehand, slik at alt er pakka og klart når utleveringa skal skje. Utleveringa skjer på ein fast stad og til faste tider som også vert annonsert i gruppa.

På møtet vart det bestemt å etablera REKO-ringen Kvinnherad. Utlevering vil vera første torsdag i kvar månad kl.17 utanfor Rådhuset i Rosendal.

Det vil verta eit nytt møte i Hardanger (truleg Odda) for å etablera ein ring der og. Det vil koma meir informasjon om det.

Les meir om REKO-ringane på:

http://www.smabrukarlaget.no/norsk-bonde-…/…/lokalmatringer/

 

  Meir informasjon kjem!


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as