Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss

Fylkesleder: Leif Grutle

E-post: leif.grutle@haugnett.no 
 
Telefonnummer: 986 39 004
 
 
 
Fylkessekretær: Åse Marie Reisæter
 
E-post: hordaland@smabrukarlaget.no
 
Telefonnumer: 480 21 004

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as