Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Lokallag

Bømlo/Stord: Svein Trygve Larsen, Kanalv.11, 5437 Finnås,  913 88 138,

                        svein.trygve.larsen@gmail.com

Etne:  Tore Aga Silde, Nernesv.27, 5590 Etne, 915 45 088, tore.aga.silde@hotmail.com

Midthordaland: Dag Kyrre Lygre, Lygre, 5646 Nordtveitgrend, 48249418

                                                  dagkyrre@gmail.com

Kvinnherad og Kvam:  Siri Byrkjeland, Fossovegen 9, 5600 Norheimsund, 907 23 881

                                      sibyrkje@online.no

Masfjorden: Laila Furebotn, Kringlevegen 312, 5983 Haugsvær, 41503279

                      furebotn@hotmail.com

Osterøy: Øystein Hole, Hosanger, 5282 Lonevåg, 95901981, eysteinhole@gmail.com

Radøy:  Oddvar Stang, Valdersnesvegen 181, 5939 Sletta. Tlf. 907 97 773.  oddvasta@online.no 

Sotra/Øygarden: Svein Misje, Mattisbrekko 4, 5366 Misje, tlf. 95913082 

                              svein.misje@bkkfiber.no

 Sveio: Helge Lien Reinertsen, Søre Tjernagel 55, 5550 Sveio, 99037147, li-rein@online.no

Tysnes:  Irene Dalland, Dallandv.50, 5680 Tysnes, 95049131, irene@dallandgard.no

Ullensvang: Arne Lofthus,5781 Lofthus,   99355590,    alofthu@online.no

Ulvik: Lars Helge Ljone, 5730 Ulvik,    48091851,   lars@ljono.no

Voss: Nils Martin Seim, Seimsv.147, 5708 Voss, 48154386, nilsmartin@vossoppmaaling.no

        


Velg ditt fylkeslag

Jordbruksforhandlingene 2022

Les mer om jordbruksoppgjøret og last ned studieheftet til årets forhandlinger.

Jordbruksforhandlingene 2022 - les hele saken

/share/mime/48/pdf.png Studiehefte 2022
(studiehefte-jf2022.v2.pdf, 3MB)

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as