Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Styret

TILLITSVALDE I HORDALAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 2019


Leiar:

Leif Grutle 

5554 Valevåg                       

98639004

leif.grutle@haugnett.no

           

Styremedlemmer:

Arne Lofthus (nestleiar)

5781 Lofthus

99355590

alofthu@online.no

 

Øystein Hole

Hosanger

5282 Lonevåg      

959 01 981

eysteinhole@gmail.com

                                                                

Birte Larsen                                                 

Nils Langhellesv.20

5148 Fyllingsdalen

93207536

post@strutsefarmen.no

 

Jon Korff Lofthus

5781 Lofthus

97171143

jon@lofthusgard.no


Svein Trygve Larsen

Kanalv.11

5437 Finnås

91388138

svein.trygve.larsen@gmail.com


Jarle Helland

5936 Manger

41320601

jarlehelland@hotmail.com

 

Vara:

1. Dag Kyrre Lygre

 5646 Nordtveitgrend                 

48249418

dagkyrre@gmail.com

2. Edel Karin Ertsås Alpen

5773 Hovland

90734254

ekealpen@kinsarvik.net

3.  Svein Misje

Mattisbrekko 4

5366 Misje

95913082

svein.misje@bkkfiber.no        

 

                     

       

    

       


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as