Oppstartsmøte studiearbeidet

10. januar arrangerte Norsk Bonde- og Småbrukarlag et oppstartsmøte i forbindelse med studiearbeidet. Gikk du glipp av møtet? Her kan du se videoen. 

Se videoen på Youtube her. 


Utviklet av Imaker as